Tuyệt ! Bạn là người may mắn nhất hôm nay. Bạn nhận được 1 nick khá Vip

Thông tin Nick:
- Tên: Drag0nxzt
- Hành tinh: Xayda
- Vũ trụ: 1 sao
- Sức mạnh: 11 tỷ
- Tiềm năng: Rất lớn
- Nick này đăng ký ảo nên bạn chỉ cần đổi mật khẩu là yên tâm (không ai lấy được nữa)
Xem Ảnh Nick
Do nick này mình cày lâu nên cũng khá Vip, bạn muốn lấy hãy nạp 1 thẻ cào 50k , coi như công mình cày mấy tháng trời :( , để thực hiện lấy nick này nhé,không nick này sẽ thuộc về người khác đó bạn!
Hãy đi mua 1 thẻ cào Viettel mệnh giá 50k xong ấn vào Đồng ý lấy nick ở dưới và tiến hành Nạp thẻ nhé,nếu thẻ đúng nick này sẽ thuộc về bạn!
Đồng ý lấy nick này